TŘÍDĚNÍ ODPADU - VÍTE, JAK NA TO?

ekologie- jak třídit

 

Žijme vědomě a udržitelně


Ekologie je v dnešní době tématem, před kterým se neschováte. Není divu - udržitelnost, recyklace a nakládání s odpadem jsou velmi důležitá témata. Planeta
volá o pomoc a je jen na nás, jestli její volání vyslyšíme. Možností, jak snížit množství produkovaného odpadu je mnoho. 


Proč třídit odpad?


Třídit odpad je jen malý střípek toho, co pro planetu můžeme udělat. Podle údajů společnost ECO COM v České republice třídí odpad až 73 % populace. To z nás dělá jednu z nejlépe třídících zemí Evropské Unie, ale i celého světa. Ale, nesmíme usnout na vavřínech. Stále je dost lidí, kteří třídění považují za zbytečnost. Nejčastějším argumentem bývá , že ke kontejneru s tříděným odpadem je to daleko, ale na to už se vymlouvat nikdo nemůže.
Průměrná vzdálenost od dveří domu ke kontejneru je pouhých 91 metrů (a každoročně se zkracuje).


Třídění usnadňuje recyklaci a méně odpadků tak končí na skládkách či ve spalovnách. Pokud bychom netřídili, velmi brzy bychom se doslova topili v odpadcích. Kromě znečištěné půdy by skládky nebezpečných výrobků a látek mohly ohrozit vsakováním i spodní vody a spalovny by nám „otrávily” vzduch nebezpečnými zplodinami. Třídění a efektní recyklace odpadu jsou pro přežití lidstva na planetě klíčové.


Jak třídit odpad?


Nejčastěji tříděnými surovinami v domácnostech jsou sklo, plast a papír. Dále se pak do speciálních kontejnerů či do sběrných dvorů vyhazuje elektroodpad, nebezpečný odpad, hliník či oleje. Ve větších městech můžete pak najít i speciální kontejnery na bioodpad či na oblečení.


Modrý kontejner | Papír - patří sem časopisy, noviny, sešity, krabice, letáky, papírové obaly a lepenka. do kontejneru na papír patří i staré knihy, ale lépe uděláte,
pokud je odnesete do antikvariátu či do některé z knihobudek. Nevhazujte znečištěný papír či bublinkové obálky s plastovým vnitřkem.

Žlutý kontejner | Plast - do žlutého kontejneru patří fólie, PET lahve, plastové tašky, kelímky od jogurtu, plastové obaly od potravin a kosmetiky, polystyren balící folie. Nepatří sem mastné a znečištěné obaly, obaly od žíravin a chemikálií, kusy plastových podlah či novodurové trubky.


Zelený a bílý kontejner | Sklo - vhazujte sem lahve od nápojů, sklenice od potravin či tabulové sklo ze dveří a oken. Rozhodně do kontejneru nepatří bezpečnostní sklo, zrcadla, keramika, ani porcelán. Do kontejneru na sklo také nepatří zálohované sklo - to vracejte do obchodů.


Oranžový kontejner | Nápojové kartony - oranžový kontejner je o dost méně známý než 3 kontejnery uvedené výše. Nápojové kartony se totiž začaly třídit
poměrně nedávno. Jeden čas se dávali do žlutých, ale většinou je už i pto ně připraven speciální kontejner v oranžové barvě. Patří se krabice od džusů, od mléka
a od dalších tekutin.


Šedý kontejner | Kovové obaly - těchto kontejnerů v našich ulicích prozatím moc nepotkáte, ale pozvolna se do podvědomí i do ulic dostávají. Do těchto kontejnerů můžete odložit drobný kovový odpad jako plechovky od nápojů, konzervy, alobal, šroubky či kancelářské sponky. Větší kovový odpad můžete vytřídit ve sběrných dvorech, případně ho nashromáždit a zbavit se ho během tzv. železné neděle, kterou organizují obecní úřady v menších obcích.
Do kontejneru rozhodně nepatří nádoby pod tlakem, nádoby znečištěné od chemických látek či těžké kovy jako olovo a rtuť.


Červený kontejner | Elektroodpad - třídění elektroodpadu je poměrně komplikované záležitost. V zásadě existují 3 různé způsoby, jak s ním naložit:


1) Menší elektrospotřebiče lze vyhodit do červených kontejnerů;
2) Větší spotřebiče, případně nebezpečný odpad je možné dovézt do
sběrných surovin;
3) Váš spotřebič je možné předat v jakékoliv prodejně elektroniky. Pokud z
kapacitních důvodů nebudou moci elektroodpad převzít, musí vás informovat
o tom, kde se nejblíže nachází místo pro uložení odpadu (sběrný dvůr).


Hnědý kontejner | Bioodpad - vaše přebytky z kuchyně či zbytky jídla, skořápky, plata od vajec , čajové pytlíky nebo lógr najdou svoje místo v hnědých nádobách na bioodpad. Pokud žijete na vesnici, je výhodnější zřídit si vlastní kompost, kam tyto zbytky můžete vyhazovat. Díky kompostování si zajistíte kvalitní humus, který můžete upotřebit na zahrádce.


Speciální kontejnery na oblečení - do těchto kontejnerů patří čisté oblečení, hračky, zbytky textilu či boty. Použitelné oblečení se posílá potřebných, z
nepoužitelného se vyrábí třeba výplně do polštářů či hadříky na podlahu a na leštění nábytku.


Pokud nevíte, do jakého kontejneru, obal vhodit, může vám napovědět symbol na etiketě.
Případně hledejte nápovědu na stránkách jaktridit.cz.


Jak snížit množství produkovaného odpadu?


I přesto, že třídění je skvělá věc, která planetě svědčí, je tu ještě jeden cíl. Ten cíl se týká redukce množství produkovaného odpadu. Čím méně totiž odpadu vznikne, tím méně se ho bude muset likvidovat. V roce 2016 vyprodukoval každý z nás průměrně 531 kg komunálního odpadu ročně. To je hodně vysoké číslo. I přesto, že situace se za poslední 3 roky nepochybně zlepšila, každý z nás může udělat ještě něco navíc:


1) Do obchodu s vlastním sáčkem


Víte, že každý Čech za rok spotřebuje více než 4000 jednorázových plastových sáčků? Sáčky nelze recyklovat a pokud se hned při prvním použití roztrhnou, je jejich životní cyklus ukončen. Ze sáčků se na skládce mohou uvolňovat tzv. mikroplasty, které se našli i v naší pitné vodě. Rozhodně se vyplatí před tím, než se vydáte do obchodu přemýšlet. Pořiďte si vlastní bavlněné sáčky či sáčky z polyesteru a používejte je do nekonečna.To samé platí i o nákupní tašce. Pořiďte si stylovou bavlněnou tašku, či síťovku.


2) Bezobalové obchody


Množství odpadu můžete radikálně zredukovat, pokud se rozhodněte nakupovat potraviny a kosmetiku v bezobalových obchodech. Najdete je nyní i v menších městech. Fungují jako klasické samoobsluhy, ale potraviny a suroviny si kupujete na váhu do vlastních nádob či do nádob, které si za malý poplatek můžete koupit přímo na místě. V obchodech s kosmetikou si navíc můžete koupit i jednotlivé základní suroviny pro výrobu domácí kosmetiky.

boxes-1834416_19205


3) Podporujte lokální výrobce


Tento bod platí jak pro výběr potravin, tak pro výběr ostatních výrobků i oblečení. tím, že výrobek nakoupíte co nejblíže místa, kde byl vyroben, redukujete uhlíkovou stopu a navíc není potřeba tolik obalového materiálu. Výrobky budou možná o něco dražší, ale zase budete mít dobrý pocit, že víte, v jakém prostředí vzniká to, co jíte a máte jistotu, že vaše oblečení nešily děti v Indii či v Thajsku, ale nějaké šikovné ruce z České republiky :-)

Více si můžete přečíst v mém článku 12. základních tipů jak omezit odpad.


Slow fashion jako únik z bludného kruhu


Velmi smutnou zprávou je, že textilní průmysl je považován po ropném průmyslu za druhého největšího znečišťovatele planety. Obchodní centra jsou plná obchodů, které mají týden co týden novou kolekci. Lidé s plnými taškami konzují sem a tam a utrácejí peníze za něco, co za pár měsíců vyhodí. To je dnešní realita. Bohužel. Pokud chceme udělat pro planetu něco dobrého, tak bychom se měli zamyslet nejen nad tím, co jíme, pokud nakupujeme a jak třídíme odpad, ale také bychom měli uvažovat nad tím, jak drahé je levné oblečení z nadnárodních řetězců- Pokud budeme nadále podporovat výrobce ve výrobě levných a nekvalitních svršků v obrovském množství, máme zaděláno na problém katastrofických rozměrů.


Cestou z bludného kruhu je trend slow fashion. Ve zkratce do znamená dávání přednosti kvalitě před kvantitou. V pár bodech by definice slow fashion vypadala asi takto:


● Oblékej se nadčasově, nepodléhej prchavým módním trendům.


● Co neunosíš, daruj, prodej nebo přešij.


● Podporuj lokální tvůrce a investuj jen do kvalitních kousků, které vydrží déle než
jednu sezónu.


● Vybírej kvalitní nebo recyklované materiály.

Pokud by jste si o slow fashion přečetli rádi něco více, můžete se podívat na můj článek Slow fashion aneb nový přístup k módě.


Je to jen na vás


To, jak budeme žít a zacházet s odpadem či přistupovat k módě je čistě osobní věc. Pokud ale nejsme lhostejní, měli bychom se alespoň zamyslet nad tím, jestli po nás na tomto světě zůstanou hory odpadu a znečištění, či zda svým dětem předáme planetu v o něco lepším stavu, než jakou jsme při narození dostali my sami.

 

Vaše,

Markéta