PŘÁNÍ KE DNI ŽEN - JAK VZNIKLO MDŽ?

 

MDŽ

 

Pro výjimečné ženy, ode mě.


Opravdové přání k Mezinárodnímu dni žen pro všechny úžasné ženy, ale hlavně pro ty, které tolik štěstí nemají. I v dnešních dnech mnoho žen pracuje v nevyhovujících podmínkách za špatný plat. Minulost nám ukazuje, že lze podmínky změnit. Někdy to jde hned, někdy to trvá téměř sto let….


Každoročně je 8. březen po celém světě oslavován jako Mezinárodní den žen. 


Kdy začal být ženský hlas slyšet?


K Mezinárodnímu dni žen, jak jej známe ze současnosti vedla dlouhá a trnitá cesta. Na začátku všeho stály ženy, kterým nebylo jedno v jakých podmínkách žijí a v jakých podmínkách musejí vychovávat své děti. První zmínky o ženském hnutí pocházejí z Ameriky z počátku 19. století. S postupujícím stěhováním do větších měst, se začaly objevovat protesty a vzpoury i u žen pracujících v textilním průmyslu.Velký protest dělnic se odehrál v roce 1908 v New Yorku. Pod heslem “chléb a růže” zde švadleny požadovaly kratší pracovní dobu, lepší platy a volební právo. Dalším požadavkem byl zákaz práce nezletilých a dětí. Tato demonstrace vzbudila celosvětový ohlas. V průběhu roku probíhala řada dalších protestů a demonstrací. Sílil i hlas radikálního hnutí za ženská práva, tzv. sufražetek.


Další velkou demonstrací byla demonstrace žen v Rusku v roce 1917. I zde požadovaly téměř totéž, co statečné ženy v New Yorku. Na základě dne konání ruské demonstrace bylo vybráno datum 8.3. jako den, kdy se bude Mezinárodní den žen slavit. Tento svátek oficiální vyhlásila Organizace spojených národů v roce 1975, který byl také vyhlášen Mezinárodním rokem ženy.


Po válce na všechno samy


Právě 1. světová válka byla ale velkou změnou, po jejímž konci přiznalo volební právo velkém nožství zemí po celé Evropě i ve světě. Muži válčili a ženy se staraly o domácnost. Staraly se nejlíp, jak uměly. Po válce se mnoho mužů vrátilo zraněných a nebo se nevrátili vůbec. Na ženách pak bylo, aby si osvojili i mužské činnosti. Byl to velký krok k emancipaci.


Hned v roce 1918 bylo uděleno volební právo ženám v Německu, Polsku, Velké Británii a v Rakousku. V roce 1919 se pak přidalo Československo a Nizozemsko a o rok později USA a Kanada. Poté se postupně přidávali další a další státy. Poslední státem, který umožňuje ženám stejná volební práva jako mužům je Saudská Arábie, kde bylo právo uděleno až v roce 2005.


Jak to bylo v Čechách?


V Čechách se první hlasy z ženské komunity začaly ozývat již po roce 1900. Známá je tehdejší aktivistka Františka Plamínková, která stála v čele ženského hnutí v tehdejším Československu. Přátelila se s Alicí Masarykovou a obě prosazovaly velmi pokrokovou myšlenku rovného přístupu ke vzdělání a rovných podmínek pro obě pohlaví. Navzdory své statečnosti se jí osudovým stala heydrichiáda a její život vyhasl na kobyliské střelnici, kde ji popravili.


V Čechách se zejména po revoluci k Mezinárodnímu dni žen stavěla veřejnost poměrně chladně. Komunistický režim si totiž MDŽ přizpůsobil obrazu svému a učinil z něj mocný nástroj propagandy. Oslavovali se tehdy zejména matky a dělnice a nechvalně proslulým symbolem se stal rudý karafiát. Ty časy jsou již naštěstí pryč a od roku 2004 je MDŽ významným dnem, který připomíná důležitou roli žen ve společnosti.


Další statečné ženy


● Coco Chanel - revoluce v módním průmysl; zbavila ženy korzetů;
● Elizabeth Smith Millerová - oblékla ženy do kalhot;
● Amelia Bloomerová - propagátorka kalhot, vymyslela “dámské podvlékačky”;
● Elizabeth Cady Stantonová - významná sufražetka, vydávala první noviny pro ženy;
● Emily Davisonová - rebelka a jedna z nejmilitantnějších sufražetek. Zasloužila se o
volební právo žen na britských ostrovech;
● Amelie Earhartová - první žena, která kdy přeletěla Atlantský oceán.
...a mnoho dalších.

 

girls-1031538_19201_1


Ženská síla hýbe světem


Ženská síla v minulých dvou stoletích dokázala proměnit celou společnost. Ženy si vybojovaly své místo na slunci, volební právo i další výsady, ale vyhráno ještě zcela není. I dnes se objevují problémy, které poukazují na to, že v některých částech světa nejsou brány ženy jako rovnocenné mužům. Nejviditelnější je otázka prosazování ženských práv v arabských zemích, kde jsou velmi často ženy ve společenské hierarchii méně než zvíře. Bohužel ani v západních zemích se nerovnost mezi muži a ženami projevuje stále. Není tak zřejmá jako burky či hidžáby, ale i tak je citelná. Nerovnost platů, násilí na ženách či minimum žen ve vedoucích či politických funkcích jsou indikátory toho, že před sebou máme ještě mnoho práce.

 

Přítomnost

Dnes možná řešíme trochu jiné problémy, než ženy před několika desítkami let, nemyslím si ovšem, že méně závažné.

V době internetu a sociálních sítí se mnoho žen potýká s pocitem méněcennosti a nevěří ve vlastní já. Zdravé sebevědomí je základem pro to, abychom se milovaly takové, jaké jsme. A pro to věřte sobě a milujte své tělo. To nejkrásnější na ženě je nakonec stejně vždy to, co z ní vyzařuje. Sebedůvěra a zdravá láska k sobě samé.

 blog maku

 

Protože šrámy na duši sice nevidíme, ale o to víc bolestivější, mohou být. Pokud máte ve svém životě maminky, babičky nebo kamarádky, které obdivujete, řekněte jim to, protože výjimečné ženy si zaslouží vědět, že jsou výjimečné.

 

Tento svátek je připomínkou boje za rovnoprávnost.

A tak bych se chtěla připojit se skromným přáním a popřát z celého srdce všem ženám odvahu a touhu překonávat nesnáze v každodenním životě. Mějte se rády, protože to je jediný klíč, jak můžeme najít lásku i u druhých.

 

Vaše,

Markéta